Pierwsza Komunia Święta

Pierwsza Komunia Święta – uroczystość w parafii św. Jana Pawła II planowana jest na 13 i 20 maja 2018 roku, z zachowaniem dotychczasowego podziału na dwie tury podczas każdej niedzieli – o godz. 10.00 i 12.00. Dzieci będą przeżywały uroczystość w grupach ok. 40-50 os. (2 klasy razem). Ostateczna decyzja co do podziału na grupy będzie podjęta pod koniec września, kiedy znana będzie liczba wszystkich dzieci zgłoszonych do I Komunii w parafii św. Jana Pawła II.

W roku 2016/2017 przyjęto podział na grupy według kolejności klas, tzn. gr. I – klasy 3a/b z uroczystością w I terminie (pierwsza niedziela godz. 10.00) itd., jeśli zachowany zostanie ten podział, to można przyjąć, że przygotowane do sakramentu dzieci z klas 3a-3e będą przeżywały uroczystość 13 maja, a z klas 3f-3i tydzień później – 20 maja. Jednak ostateczne terminy i przydział do grup będziemy znali po zebraniu wszystkich zgłoszeń od rodziców. W pierwszym tygodniu września poinformujemy o spotkaniu z rodzicami ws. przygotowania do I Komunii Świętej ich dzieci.

Przygotowania dzieci prowadzić będą ks.Krystian i s.Zefiryna, katecheci klas 3 w SP 341.

Przy okazji przypominamy też o podręcznikach do religii – ich lista jest na fb i stronie parafii.