OBRZĘD OGŁOSZENIA DATY WIELKANOCY I INNYCH ŚWIĄT RUCHOMYCH W DNIU UROCZYSTOŚCI OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Tradycja ogłaszania daty Święta Wielkanocy oraz pozostałych świąt ruchomych pochodzi z IV w. i zrodziła się w Kościele w związku ze sporem o datę obchodzenia Paschy.
Podczas Soboru w Nicei (325). Ojcowie Soboru wezwali, aby wszyscy celebrowali Paschę “jednym sercem” i w tym samym dniu, którym powinna być niedziela. Miała to być pierwsza niedziela po pierwszej wiosennej pełni księżyca, czyli następującej po przesileniu wiosennym. Ustalanie daty Paschy Ojcowie Soborowi zlecili patriarsze Aleksandrii, dlatego że miasto to słynęło z wysokiego poziomu studiów w dziedzinie astronomii. Biskup Aleksandrii miał każdego roku przekazywać dokładnie ustaloną datę Wielkanocy do Rzymu, skąd przesyłano ją pozostałym Kościołom, aby te z kolei mogły ją ogłosić w Uroczystość Objawienia Pańskiego. Zwyczaj ten przetrwał w Kościele aż do dnia dzisiejszego. Tekst i zapis nutowy umieszczono też w trzecim wydaniu Mszału Rzymskiego świętego Jana Pawła II, na którego polskie tłumaczenie wciąż jeszcze czekamy.
 
Poniżej tekst Ogłoszenia daty Paschy na rok 2018:
 
***
 
Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki miłosierdziu Bożemu,
tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy
– Zmartwychwstania naszego Pana i Boga.
 
 
14 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.
 
1 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 
13 maja Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa,
 
20 maja dzień Zesłania Ducha Świętego,
 
31 maja uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
 
2 grudnia będzie pierwsza niedziela Adwentu
naszego Pana Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków.