Gorzkie Żale

Zapraszamy na Gorzkie Żale. Pierwsze trzy nabożeństwa będą z nauką: o modlitwie, o poście i o jałmużnie.