Ważne!

Kochani! Ważna w wiadomość.
 
W odpowiedzi na sygnały od Was informujemy, że nasi księża NIE PROWADZĄ sprzedaży opłatków chodząc “po domach”. Prosimy o zachowanie ostrożności i powiadomienie zwłaszcza osób starszych, żeby nie wpuszczały takich osób do domu.
 
Prosimy o przekazanie wiadomości dalej.