Ogłoszenia parafialne 23 czerwca 2019

W tym tygodniu trzy uroczystości: w poniedziałek Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,  w piątek Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę Św. Piotra i Pawła. Nie są to święta nakazane, tym niemniej mamy w każdy z tych dni oprócz 7.00 i 18.30 dodatkową mszę o 9.00. Na te msze są jeszcze wolne intencje.

W piątek o 19.30 uwielbienie „Chwała wieczorową porą”, które prowadzi Effatha i schola.

Rozpoczynamy wakacje, czas odpoczynku. Jednak pomni, że od pokus odpoczynku nie ma, nie zapominamy o modlitwie codziennej i sakramentach. Bardzo dobrym doświadczeniem jedności Kościoła jest uczestnictwo we Mszy św. w innym mieście, czy nawet w innym kraju.

Od lipca:

  • Nie ma niedzielnej Mszy św. o 13.00
  • Spowiedź w dni powszednie tylko przed mszą wieczorem. Prosimy nie grzeszyć. Jednak w razie potrzeby można się umówić z księdzem również poza godzinami otwarcia konfesjonałów.