Katechezy dla młodzieży i dorosłych

Jednym z najważniejszych celów naszej parafii jest, by była ona parafią nowej ewangelizacji, tak, jak do tego wzywał nasz święty patron, Jan Paweł II. Nowa Ewangelizacja to głoszenia Dobrej Nowiny już ochrzczonym, bo, jak mówi św. Paweł: „wiara rodzi się ze słuchania, a tym co się słucha jest Słowo Dobrej Nowiny. Tak by nam wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy się jakoś nawet oddalili, albo przeżywają wątpliwości i kryzys wiary pomóc na nowo wejść w przymierze z Bogiem żywym, który jest bardzo blisko nas i przemienia nasze życie i duszę na lepsze. Rozpoczynamy więc katechezy nowej ewangelizacji, będą one w cyklu wtorki i czwartki o 19.15. Są one adresowane do dorosłych w Każdym wieku i starszej młodzieży. Zapraszamy na nie serdecznie, Bóg pomógł przez nie wielu ludziom, po tych katechezach utworzyło się wiele wspólnot.