Ośrodek misyjny sióstr Felicjanek na Haiti

W ostatnią niedzielę podczas mszy świętych dawały świadectwo siostry Felicjanki, które prowadzą pomoc misyjną w jednym z najbiedniejszych państw świata – Haiti. Siostra Inga opowiadała o doświadczeniach pomagania w miejscu, gdzie nic nie jest pewne, a ludzie walczą o przetrwanie z dotykającymi ten kraj trzęsieniami ziemi, huraganami, czy gangami, które sprawują tam faktyczną władzę.

Jeśli chcecie wspomóc to dzieło misyjne, można przekazać wpłatę za pośrednictwem ks. Sławka. Za jakiś czas podamy więcej informacji na ten temat.

Tutaj więcej o misji sióstr na Haiti: