Ogłoszenia parafialne 10. października 2021

Dzisiaj:

  • Obwieszczamy rozpoczęcie kolejnego cyklu katechez dla dorosłych, prowadzonych przez ekipę ze wspólnot neokatechumenalnych z księdzem Sławkiem, będą się one odbywały we wtorki i czwartki o 19.15. O tych katechezach mówili
  • O 17.00 narada parafialna. Jak zawsze zaproszeni są wszyscy parafianie.
  • Dzień Papieski. Przed kościołem zbierane będą ofiary do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży.

W tygodniu:

  • W czwartek 14 X: Dzień Nauczyciela. Pamiętajmy w modlitwie o naszych nauczycielach i wychowawcach, oraz o wszystkich pracownikach oświaty.
  • W piątek, 15 X: Dzień Dziecka Utraconego – po Mszy św. specjalne nabożeństwo na które szczególnie zapraszamy rodziny, które utraciły przedwcześnie swoje dzieci.
  • W sobotę 16 X: przypada 43 rocznica wyboru papieża JP2 (1978 r.), dziękujemy Bogu w modlitwie za dar naszego świętego patrona.

W październiku zapraszamy na nabożeństwa różańcowe i do prywatnego wspólnego odmawiania różańca w rodzinach i we wspólnotach. W naszym kościele w niedzielę o 17:00, a w dni powszednie o 18:00, oraz w piątek o 17:00 dla dzieci. 

Zgłoszenia na „wypominki” przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii. Prosimy o czytelne wpisywanie imion i ewentualnie nazwisk (najlepiej dużymi literami).