Do kiedy można składać ankiety synodalne?

Nie wypełniłeś ankiety? Masz jeszcze szansę.

Ankiety papierowe oraz online dot. synodu (m.in. życia naszej parafii) można składać do 13.03.2022r.

Po tym terminie złożona ankieta papierowa czy online nie będzie brana pod uwagę do notatki podsumowującej etap parafialny.

Ankiety złożone w kancelarii po 13.03.2022r będą już tylko do wiadomości ks. Proboszcza.

Ankieta online zostanie usunięta z końcem kwietnia 2022r.