Ogłoszenia parafialne 24 kwietnia 2022

Dziś:

 • Święto Bożego Miłosierdzia. Na całym świecie można dziś poprzez zyskanie odpustu otrzymać wyjątkowe łaski od Boga. Otrzymają te łaski pod zwykłymi warunkami (dobrze odprawiona spowiedź, w tym dniu przyjęta Komunia św., modlitwa w intencjach papieskich) ci którzy wypełnią warunki Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego:
  • wzbudzą w sobie akt ufności
  • pragnienie pełnienia woli Bożej
  • oraz spełnią akt miłosierdzia wobec bliźniego przez czyn, słowo lub modlitwę.

Tak jest na całym świecie, a w Polsce od 2002 roku mamy w bonusie łaskę szczególną, bo to z Polski ta iskra za sprawą św. Faustyny i św. Jana Pawła II rozpaliła cały świat: każdy może otrzymać odpust zupełny każdego dnia, jeśli pod zwykłymi warunkami przed Najświętszym Sakramentem odmówi koronkę do Bożego Miłosierdzia, a chorzy mogą to zrobić w domu (tekst patrz niżej). Naprawdę nie jest trudno uzyskać nawet codziennie łaskę odpustu. Warto korzystać z okazji, więc dziś Koronka o 15:00, a w Tygodniu Miłosierdzia, który się dziś rozpoczął, zapraszamy na Koronkę codziennie o 18:15 (kwadrans przed Mszą św.).

 • Taca na Caritas. Dziękujemy w imieniu ubogich wszystkim darczyńcom. Dziękujemy też wszystkim, którzy pomagają w utrzymaniu naszej parafii przez ofiary składane do koszyków lub wpłaty na konto parafialne.
 • Zapraszamy do Kawiarenki na kawę, herbatę, ciasto, czy gofra, można też kupić pierogi, zaś najważniejsze, że można trochę pobyć w pozytywnym towarzystwie, a dzieci są zaopiekowane przez wolontariuszy.

W tygodniu:

 • We wtorek: Uroczystość św. Wojciecha, jednego z głównych patronów Polski, przeniesiona, bo 23 IV wypadało w oktawie Wielkanocy.
 • W piątek Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II Wojny Światowej.
 • Za tydzień w niedzielę majowe o 17:15.
 • Solenizantom tego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości.

UCHODŹCY:

 • Mamy lektorów na drugą grupę lektoratu języka polskiego, przyjmujemy zapisy.
 • W ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” właśnie wysłaliśmy 14 paczek. Będą kolejne edycje tej akcji. Serdeczne podziękowania wszystkim osobom, rodzinom i wolontariuszom wspierającym uchodźców.

TERMINY WYJAZDÓW:

 • Majówka seniorów Brańszczyk nad Bugiem: 10-12 V.
 • Spływ Czarną Hańczą i Raspudą: 16-19 VI.
 • Wyjazd seniorów do Jastarni: 30 V – 13 VI.
 • Wyjazdy scholii i ministrantów: na dzisiaj pierwsza połowa lipca, ale są jeszcze wahania.
 • Wyjazdy rodzinne – mamy zarezerwowane:      
  • 23-29 VII: Dzianisz, powiat tatrzański, pensjonaty Zagrodzianka i U Folfasów, koszt za dzień dorośli 90, dzieci 45.
  • 31 VII – 7 VIII: Kalnica, Bieszczady, ośrodek Bogdanka, koszt: 100 dorośli, 80 dzieci
  • 7-14 VIII: Kalnica
  • 13-28 VIII: Dzianisz

Zwykle były 3 turnusy, więc prosimy o szybkie podjęcie decyzji, żebyśmy mogli rozeznać, czy i z którego turnusu ew. zrezygnujemy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: andruszkiewiczanna9@gmail.com

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Dekret
o związaniu odpustów z Koronką do Miłosierdzia Bożego
12 stycznia 2002

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej przez Papieża chętnie przyjmuje przedstawioną prośbę [Konferencji Episkopatu Polski] i postanawia, co następuje:

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

Jeżeli zaś ci  wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).

W  innych  zaś  okolicznościach  odpust  będzie  cząstkowy.  Niniejsze zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy