PROGRAM WIZYTACJI W NASZEJ PARAFII J. EKS. KS. BPA TADEUSZA PIKUSA: 22-26 IV 2023 R.

SOBOTA, 22 IV:

16:15 Przyjazd biskupa. Przed głównym wejściem do kaplicy przekazanie kluczy i stuły, a w kaplicy  modlitwa za biskupa i przywitanie.

16:30 Eucharystia i Bierzmowanie.

18:30 (po Bierzmowaniu) kolacja z księżmi z dekanatu

NIEDZIELA, 23 IV:

9:45 (około) przyjazd biskupa

10:00 uroczysta suma, biskup przewodniczy Eucharystii

Na Mszach o 11:30 i 13:00 bp jest również obecny i głosi homilię.

14:15 (po Mszy) obiad z pracownikami parafii.

15:45 spotkanie przy herbacie z przedstawicielami rady parafialnej

17:30 spotkanie z młodzieżą

PONIEDZIAŁEK, 24 IV

13:30 obiad z dyrektorami szkół i księżmi katechetami.

15:30 spotkania indywidualne z księżmi

18:00 różaniec, 

18:30 Msza święta, której przewodniczy biskup, na której są obecni uczestnicy grup modlitewnych (w tym wszystkie grupy Różańcowe), oraz posługi liturgicznej i muzycznej. Po mszy świętej agapa

ŚRODA, 26 IV

Wizytacja szkół,

Wizyta w kancelarii parafialnej, potem podwieczorek i kawa w parafii.

17:30 spotkanie z seniorami, w tym z Klubem Symeona i Anny, Caritasem itp. 

18:30 Msza święta, przewodniczy biskup.

19:30 spotkanie ze wspólnotami formacyjnymi: Neokatechumenat, Effatha, Rodziny Jana Pawła II, Mężczyźni Jana Pawła II. Agapa.

Zakończenie wizytacji.