Kancelaria

Niestety, niektóre sprawy,  np. spisanie protokołu przedmałżeńskiego da się załatwić tylko analogowo, ale sporo spraw można załatwić wirtualnie. W tym celu należy napisać maila, w którym trzeba zamieścić:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania (nie zameldowania),
 • Informację, o jaką sprawę, lub zaświadczenie chodzi. Jeśli potrzebny jest oryginał dokumentu, należy to zaznaczyć w mailu, taki oryginał wysyłamy pocztą. W innym wypadku prześlemy tylko wersję do wydrukowania. Za działalność poczty i czas otrzymania listu nasza parafia nie bierze odpowiedzialności.
 • skan (fotografię telefoniczną) dokumentu tożsamości. Niszczymy go zaraz po upewnieniu się, że skontaktowała się z nami osoba o prawdziwej tożsamości.
 • W przypadku zamówienia intencji Mszalnej
  • nie wymagamy skanu dokumentu,
  • natomiast potrzebne jest podanie numeru telefonu kontaktowego (w nagłych wypadkach zmian godziny Mszy kontaktujemy się telefonicznie).
  • Jeśli zamawia Mszę ktoś spoza naszej parafii, wymagany jest dowód przelewu stypendium Mszalnego (niestety, dużo jest internetowych krętaczy). Stypendium Mszalne dla naszych parafian jest co łaska, dla osób spoza naszej parafii – minimum średnia warszawska.
 • Konto do wpłat: Parafia św. Jana Pawła II w Warszawie, nr konta: 57 2490 0005 0000 4530 1883 4419. Każdorazowo prosimy dopisać: „darowizna na pracę kancelarii”, lub „darowizna stypendium Mszalne”, „darowizna na ubogich”, „darowizna na cele kultu religijnego” albo „darowizna na budowę”, lub inne, ale zawsze z zaznaczeniem, na co, bo te wszystkie wpłaty są inaczej rozliczane.