Klub Symeona i Anny

Wspólnota ma na celu aktywizację i pomoc naszym starszym parafianom. Członkowie wspólnie modlą się, pogłębiają swoją wiedzę religijną, tworzą środowisko, w którym mogą się dobrze czuć  i zorganizować pomoc dla tych, którzy mają trudności w sprawach dnia codziennego.

Klub okresowo organizuje dni skupienia dla osób starszych.

Spotkania odbywają się we wtorki o 10:00. Rozpoczynają  się Jutrznią, następnie jest konferencja tematyczna połączona z dyskusją, omówienie spraw bieżących i potrzeb. Spotkanie kończy się modlitwą Anioł Pański.

Opiekun – ks. Sławek