Duszpasterze

xsaKSIĄDZ SŁAWOMIR ABRAMOWSKI
PROBOSZCZ
Jestem wierzący, bo wierzę w Boga który jest najpozytywniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem i który nigdy o mnie nie myślał źle i nie osądził (choć było za co, oj było!…), ale zawsze starał się, na miarę mojego zaufania Jemu, moje życie uczynić lepszym, szczęśliwszym i piękniejszym. Jestem chrześcijaninem, bo to Mesjasz Jezus przyprowadził mnie do Ojca i daje Ducha, dzięki któremu mogę żyć pełnią życia i spontanicznie czasem zrobić coś dobrego dla innych. Jestem katolikiem, bo to Kościół Powszechny skontaktował mnie z Jezusem, a moja wspólnota zawsze była dla mnie jak kochająca bezwarunkowo matka. Jestem księdzem, bo ci, co chcą coś pięknego w życiu osiągnąć, potrzebują brata i trenera. Jestem misjonarzem, bo lubię ludzi i chciałbym, żeby jak najliczniejszym z nich też się w życiu udało.

Data urodzenia: 27.09.1965

Miejsce urodzenia: Warszawa

od 1984 – uczestnik Drogi Neokatechumenalnej, wspólnota 1 Marysin w Warszawie,

1985 – 1991 studia na Warszawskiej Akademii Medycznej,

1991 – 1993 praca lekarska w klinikach kardiologii Szpitala Grochowskiego i toksykologii CLO i Szpitala Praskiego w Warszawie,

1993 – 1998 studia i formacja w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie, święcenia kapłańskie 30.05.1998,

1998 – 2002 posługa duszpasterska: wikariusz w parafii św. Tomasza w Warszawie,

2002 – 2014 posługa misyjna w Izraelu i Palestynie w ramach Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy: organizator i pierwszy duszpasterz ośrodków katolickich i parafii w: Latrun, Aszdodzie, Hajfie, Tyberiadzie, Nazaret Illit, Eilacie, Aradzie, Mitzpe Ramon.

2003 – stopień doktora teologii biblijnej za rozprawę „Nowe Przymierze u Deutero – Izajasza”,

2014 – od 16 czerwca 2014 duszpasterz powstającej parafii Jana Pawła II na Bemowie w Warszawie.


KSIĄDZ MICHAŁ WOJUTYŃSKI
WIKARIUSZ

Urodziłem się w 1985 r. w Radomiu. Jestem drugi z piątki rodzeństwa.

Jestem we wspólnocie na Drodze Neokatechumenalnej w Radomiu w Parafii Chrystusa Króla na Gołębiowie i w Warszawie w Parafii św. Augustyna na Muranowie.

Seminarium “Redemptoris Mater” rozpocząłem w 2011 r. w Kopenhadze, a ukończyłem w Warszawie w 2021 r.

Na praktykach misyjnych byłem w Wiedniu w latach 2014-2017.

Praktykę po święceniach diakonatu odbywałem w Parafii św. Augustyna na Muranowie.
Ukończyłem licencjat kanoniczny w 2022 r.

Święcenia prezbiteratu przyjąłem 28 maja 2022 r. w Warszawie.

W Parafii Jana Pawła II na Bemowie rozpocząłem posługę 26 sierpnia 2022 r.


KSIĄDZ DARIUSZ GRZYWA
WIKARIUSZ

Ksiądz Dariusz Grzywa Fot Rynkiewicz Marian_01

Pan Bóg pozwolił mi znaleźć moje miejsce w Kościele oraz pomagał i nadal pomaga wzrastać we wierze na Drodze Neokatechumenalnej.

Data urodzenia: 07.01.1986 r.

Miejsce urodzenia: Kraków

Po maturze, w 2005 roku, wstąpiłem do seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Święcenia prezbiteratu otrzymałem w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela dnia 25.05.2013 r. z rąk JE Kard. Kazimierza Nycza .

W latach 2013-2017 byłem wikariuszem w parafii św. Zygmunta w Warszawie, gdzie m.in, byłem katechetą w XXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jose Marti.

W parafii św. Jana Pawła II jestem od sierpnia 2017 r.


KSIĄDZ PIOTR KACZMAROWSKI

Moje imię Piotr znaczy skała, ale też kamień. O kamień można się potknąć, ale też można go podnieść, ociosać i użyć do budowy. Jak widać Bóg używa mnie do budowania swego Kościoła. 

 

Data urodzenia: 23.06.1953

Miejsce urodzenia: Poznań

Ochrzczony zostałem 02.08.1953. Wychowany zostałem w rodzinie katolickiej.

Z wykształcenia jestem technologiem drewna. Pracowałem w tym zawodzie kilka lat.

Od 1978 roku moje życie związane jest z Drogą Neokatechumenalną.

Od 1981 r. biorę czynny udział w ewangelizacji.

W 1983 r. Pan Bóg powołał mnie do pełnego oddania się temu dziełu jako katechista wędrowny. Ewangelizowałem w Polsce w latach 1983-1990; w Rosji w latach 1991-1993; na Litwie i Białorusi w latach 1994-1996.

W 1997 r. Pan Bóg powołał mnie do kapłaństwa – wstąpiłem do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie – wyświęcony zostałem 25.05.2002.

W latach 2002-2007 byłem wikariuszem w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie.

Później ewangelizowałem: w Rosji w 2007/2008, w Niemczech w latach 2008-2013 i w Mozambiku w latach 2014-2018.

Od października 2018 posługuję w parafii św. Jana Pawła II w Warszawie.


KSIĄDZ MARCIN PAROL
WIKARIUSZ

„Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.” (Łk 4, 18-19)

Te słowa Ewangelii miały moc uwolnić mnie od mojego aktywnego (ale pustego) życia i zaprowadzić mnie w 2007 roku do seminarium misyjnego. Wiem, że Jezus Chrystus powołał mnie do uczestniczenia w tej Jego misji i ona nadaje memu życiu głęboki sens i smak.

Pochodzę z miasta Łodzi, gdzie się urodziłem (16.11.1988r.) i wychowałem w rodzinie związanej z Drogą Neokatechumenalną.

Moja droga do kapłaństwa trwała długo. W czasie formacji w seminarium miałem okazję ewangelizować w różnych częściach świata: w Izraelu (2010-11), Estonii (2011-12), Wielkiej Brytanii (2012-13), a nawet na Filipinach (2013-14). Dziękuję Bogu za te bogate doświadczenia.

30.05.2020r. przyjąłem Święcenia Prezbiteratu z rąk J.E. Kazimierza kard. Nycza w Świątyni Opatrzności Bożej i zostałem skierowany jako wikariusz do parafii św. Jana Pawła II na Bemowie.

Pan Bóg, na początku mojej kapłańskiej posługi, stawia Jana Pawła II jako orędownika. Niech mi wyjedna chociaż trochę jego świętości.


KSIĄDZ LESZEK PLISZKA (1984, 2016)
Pomoc duszpasterska