Wspólnoty

Sobór Watykański Drugi zachęcał, aby parafie stawały się „wspólnotami wspólnot”.

W małej wspólnocie możesz nauczyć się, jak praktycznie żyć Ewangelią, możesz rozwijać swoje życie duchowe i społeczne, zyskać przyjaciół, poznać osoby, z którymi obejmiecie modlitwą potrzebujących i całą parafię.