Kancelaria

Niestety, niektóre sprawy,  np. spisanie protokołu przedmałżeńskiego da się załatwić tylko analogowo, ale sporo spraw można załatwić wirtualnie. W tym celu należy napisać maila, w którym trzeba zamieścić:

 • Imię, nazwisko, adres zamieszkania (nie zameldowania),
 • Informację, o jaką sprawę, lub zaświadczenie chodzi. W niektórych wypadkach sprawę możemy załatwić zdalnie. Jeśli potrzebny jest oryginał dokumentu, należy to zaznaczyć w mailu, taki oryginał wysyłamy pocztą. W innym wypadku prześlemy tylko wersję do wydrukowania. Za działalność poczty i czas otrzymania listu nasza parafia nie bierze odpowiedzialności.
 • skan (np. fotografię telefoniczną) dokumentu tożsamości. Niszczymy go zaraz po upewnieniu się, że skontaktowała się z nami osoba o prawdziwej tożsamości.
 • W przypadku zamówienia intencji Mszalnej:
  • nie wymagamy skanu dokumentu,
  • natomiast potrzebne jest podanie numeru telefonu kontaktowego (w nagłych wypadkach zmian godziny Mszy kontaktujemy się telefonicznie).
  • Jeśli zamawia Mszę ktoś spoza naszej parafii, wymagany jest dowód przelewu stypendium Mszalnego (niestety, dużo jest internetowych krętaczy, a na przelewie jest potwierdzenie danych osoby wpłacającej). Stypendium Mszalne dla naszych parafian jest co łaska, dla osób spoza naszej parafii – minimum średnia warszawska.
 • Konto do wpłat: Parafia św. Jana Pawła II w Warszawie, nr konta: 57 2490 0005 0000 4530 1883 4419. Każdorazowo prosimy dopisać: „darowizna na pracę kancelarii”, lub „darowizna stypendium Mszalne”, „darowizna na ubogich”, „darowizna na cele kultu religijnego” albo „darowizna na budowę”, lub inne, ale zawsze z zaznaczeniem, na co, bo te wszystkie wpłaty są inaczej rozliczane.