Pomoc Ukraińcom – Допомога українцям

Każdy z nas widzi, jak ogromny wpływ na nasze życie ma tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna. Ogromne zniszczenia, lęk o życie swoje i swoich bliskich zmusiły wielu ludzi do opuszczenia swoich rodzinnych domów i ucieczki. Niektórzy zdążyli spakować najpotrzebniejsze rzeczy, niektórzy uciekli tak, jak stali. Brak podstawowych środków do życia, poczucie lęku towarzyszą stale wielu z nich. Potrzeby są ogromne i trudno odpowiedzieć na wszystkie, ale staramy się robić tak dużo, jak możemy.

Nasza parafia włączyła się aktywnie w pomoc uchodźcom oraz ofiarom wojny na Ukrainie. Nasza parafia obejmuje opieką już ponad 20 rodzin z Ukrainy. Wielu z naszych parafian spontanicznie zgłosiło się do pomocy oferując swoje mieszkania. Powstała grupa wolontariuszy, do której cały czas można dołączyć. Organizujemy lekcje języka polskiego, żeby bariera językowa nie stała na przeszkodzie znalezieniu choćby tymczasowej pracy, uczestniczeniu w życiu społecznym czy po prostu zrobieniu zakupów.

W niedziele w namiocie przy kaplicy działa Kawiarenka Sąsiedzka, z której dochód przeznaczamy na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym w naszej parafii oraz rodzinom, u których mieszkają.

Staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby, żeby nasza pomoc była jak najbardziej efektywna. Nasi wolontariusze są blisko osób potrzebujących, żeby pomagać dokładnie tak, jak jest to potrzebne. Lista aktualnych potrzeb jest tutaj.

Włączyliśmy się w szerzej zakrojone działania pomocowe – nasza parafia bierze udział w projekcie Caritas Polska „Paczka dla Ukrainy”. Na stoliku przy wyjściu dostępne są naklejki do przyklejania na paczki.

Кожен із нас бачить, як величезний вплив на наше життя має війна на нашому східному кордоні. Величезні руйнування та страх за своє життя та життя своїх рідних змусили багатьох людей покинути свої домівки та втекти. Деякі з них вчасно зібрали найнеобхідніше, деякі втекли, як стоячи. Відсутність елементарних засобів до існування та відчуття страху супроводжують багатьох із них постійно. Потреби величезні, і важко відповісти на всі, але ми намагаємося зробити все, що в наших силах.

Наша парафія активно долучалася до допомоги біженцям та постраждалим від війни в Україні. Наша парафія опікується понад 20 родинами з України. Багато наших парафіян спонтанно зголосилися допомогти, пропонуючи свої квартири. Створено групу волонтерів, до яких можна приєднуватися постійно. Ми організовуємо уроки польської мови, щоб мовний бар’єр не заважав знайти навіть тимчасову роботу, брати участь у громадському житті чи просто ходити за покупками.

По неділях у наметі біля каплиці працює «Сусідське кафе», кошти якого спрямовуються на допомогу біженцям з України, які перебувають у нашій парафії, та родинам, з якими вони проживають.

Ми намагаємося реагувати на поточні потреби, щоб наша допомога була максимально ефективною. Наші волонтери поруч із тими, хто потребує, щоб допомогти саме в міру необхідності. Список поточних потреб тут.

Ми долучилися до ширшої допомоги – наша парафія бере участь у проекті Caritas Polska «Пакет для України». При виході на посилки на столі є наклейки.