Postępy prac

Aktualnie do otrzymania pozwolenia na budowę czekamy już tylko na odpowiedź z Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej Urzędu Miasta (Urząd Miasta już o ponad miesiąc przekroczył maksymalny termin administracyjny na odpowiedź!).

4. listopada 2022
zakończyliśmy trzebież sanitarną i oczyszczanie terenu pod budowę

6. września 2022
na spotkaniu z naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bemowo ustaliliśmy wspólnie wszystkie decyzje dotyczące przygotowania pod inwestycje: nasadzeń zastępczych, przesadzeń drzew i wycinki sanitarnej

28. kwietnia 2022
złożyliśmy uzupełniony projekt budowlany i dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę

19. kwietnia 2021
otrzymaliśmy nową decyzję o warunkach zabudowy
rozpoczęliśmy prace nad projektem budowlanym