Chrzest

chrzest

Czym jest chrzest?

Jest on sakramentem, w którym poprzez wyznanie wiary, że Jezus jest posłanym od Boga do naszego życia zbawicielem od zła, egoizmu i śmierci, oraz zanurzenie w wodzie w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego umiera stary człowiek w nas i rodzi się nowy, duchowy. Ponieważ chrzest oznacza zanurzenie, dorosły, zdrowy człowiek może być ochrzczony tylko przez zanurzenie w wodzie. W przypadku dzieci, które są chrzczone ze względu na wiarę ich rodziców i chrzestnych Kościół dopuszcza chrzest przez polanie, lub pokropienie głowy wodą. W każdym wypadku trzykrotnemu zanurzeniu, lub polaniu wodą towarzyszy formuła: „NN, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Dzieciom udziela się chrztu w oparciu o deklarację rodziców i chrzestnych, gwarantujących przekaz wiary. Dorośli otrzymują go w ramach katechumenatu.

Co daje chrzest?

Chrzest jako włączenie w życie wieczne Chrystusa i wspólnoty Kościoła gładzi wszystkie grzechy, łącznie z grzechem pierworodnym i jest zasadniczym Sakramentem inicjacji chrześcijańskiej.

Czy chrzest jest zawsze skuteczny?

Chrzest jako sakrament zawsze jest skuteczny, włącza w życie Boga i gładzi grzechy. Ponieważ jednak działa przez wiarę, więc, żeby w życiu osoby ochrzczonej jako dziecko przynosił owoce Ducha Świętego w jej dorosłym życiu musi rozwijać się w warunkach przekazania wiary przez rodziców i chrzestnych i być potwierdzonym osobistą decyzją zawierzenia swego życia Chrystusowi i przyjęciem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, chrzest może pozostawać w osobie ochrzczonej jako zasiane ziarno, które wskutek braku wody i słońca nie wykiełkowało i nie owocuje. Dlatego też wiele osób ochrzczonych nie żyje wcale po chrześcijańsku, nie modli się i nie uczestniczy w spotkaniach swojej wspólnoty Kościoła, a nawet popełnia rozmaite niesprawiedliwości i przestępstwa, krzywdząc innych ludzi.

Co robić, kiedy ktoś nie jest ochrzczony?

W naszej parafii chrzcimy zarówno dzieci jak i dorosłych. Dla starszych dzieci, młodzieży i dorosłych przyjęcie sakramentu Chrztu jest poprzedzone przygotowaniem do jego przyjęcia. Takie przygotowanie jest prowadzone zarówno w ośrodku diecezjalnym, jak i u nas w parafii. Trzeba przede wszystkim zgłosić się do kancelarii parafialnej i ustalić dogodne warunki spotkań przygotowawczych.

Co trzeba zrobić, żeby ochrzcić dziecko?

  1. Przyjść do kancelarii – przede wszystkim trzeba ustalić datę Chrztu Św. i zapisać dane. W naszej parafii chrzcimy zazwyczaj w niedziele na Mszy św. o godzinie 13.00, chociaż jeśli istnieje poważna potrzeba, chrzcimy też w inne dni, chociaż w okresie Wielkiego Postu chrzcimy tylko przy zagrożeniu życia dziecka. Dane można również przesłać mailem:
  • Rodzice: imiona, nazwisko, wiek, adres i telefon.
  • Data i parafia Sakramentu Małżeństwa rodziców. Ślub kościelny rodziców nie jest bezwzględnym warunkiem chrztu dziecka, ale chrześcijańskie wychowanie dziecka wymaga chrześcijańskiego życia rodziców. Jeśli rodzice nie mają żadnych przeszkód do zawarcia sakramentu małżeństwa, a mimo to nadal go nie zawarli, stawia to poważne wątpliwości co do ich wydolności chrześcijańskiego wychowania dziecka. Warto pamiętać, że jeśli rodzice żyjący w związku niesakramentalnym chcą ochrzcić dziecko w innej parafii, muszą mieć na to pisemną zgodę proboszcza parafii.
  • Akt lub skan aktu urodzenia dziecka;
  • Dane chrzestnych (imiona, nazwiska, adresy, wiek, stan). Te dane nie są niezbędne od razu, można je dostarczyć nawet przed samym chrztem.

Chrzestni potrzebują też zaświadczenie ze swoich parafii zamieszkania, że mogą być dopuszczeni do godności chrzestnego/ej. Można je również zeskanować i przesłać mailem, a oryginał dać przed samym Chrztem, już przy okazji podpisów w Księdze Chrztów.

  1. Kurs przedchrzcielny. Spotkanie z rodzicami na temat chrztu jest niezbędne: w zależności od daty chrztu, ma ono miejsce w ostatni poniedziałek miesiąca poprzedzającego miesiąc Chrztu po wieczornej Mszy św., około 19.00.
  1. Ostatnie spotkanie przed samym Chrztem – z chrzestnymi i rodzicami. Chodzi głównie o podpisy w Księgach Chrztu i zaświadczenia od chrzestnych z ich parafii i o odbytej spowiedzi.

Pamiętajmy, że dzieciom nadajemy imiona chrześcijańskie.

Jeśli chodzi o wydatki: trzeba mieć białe ubranko (lub taką szatkę) dla dzidziusia; świecę – dużą gromnicę, ew. krzyżyk lub coś innego na pamiątkę uroczystości Chrztu Świętego.

Uprzedzając Wasze pytanie – u nas ofiara jest naprawdę dobrowolna!