Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Zapraszam osoby będące blisko osób uzależnionych na grupę wsparcia.

Spotkania odbywać się będą w środy od godz 19:00  do godz 20:00

Zajęcia tę maja na celu możliwość poznania osób,
które zmagają się z podobnymi problemami
a także zrozumieć chorobę jaką jest uzależnienie.

Spotkania prowadzić będzie specjalistka terapii uzależnień
mającą osobę uzależnioną w swojej rodzinie.

Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Zawadka