Diaporama Kalwaria Życia – niedziela 11.03.2018 r. godzina 17.30

 Zapraszamy na spektakl audiowizualny diaporamy Kalwaria Życia autorstwa Mariana Rynkiewicza. W diaporamie biorą udział m.in. aktorzy Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Dariusz Biernacki, Janusz Horodniczy, Jan Kierdelewicz oraz inni. Występuje także Chór Warszawskiej Izby Lekarskiej Medicantus pod dyrekcją Beaty Herman.
 
Za diaporamę MIRIAM Marian Rynkiewicz zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich i Programów Multimedialnych.
Pokaz diaporamy jest innowacyjną syntezą obrazu i dźwięku oraz bardzo mało znaną formą medialnego przekazu.
 
Najprostsza definicja diaporamy według naszego gościa Pana Mariana Rynkiewicza – twórcy Kalwarii Życia jest to film, który posiada scenariusz i fabułę. Różnica między filmem a diaporamą jest taka, że w diaporamie obraz jest nieruchomy. Nie należy mylić ze slajd show. Występują narratorzy.
 
Usłyszymy głosy osób doświadczonych życiem ze sporym stażem i bagażem życia.
Całość wieńczy przejmująca pieśń pt. „Golgota” autorstwa Haliny Kudzin w basowym wykonaniu Jana Kierdelewicza i innowacyjnej aranżacji samego autora.
 
Diaporama Kalwaria Życia dla wielu czytelników może być źródłem inspiracji do przemyśleń nad własną egzystencją. Pomoże też wyrazić i odkryć swoje wartości.
 
Diaporama zabiera nas w podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.
Składają się na nią fotografie i kolaże m. in. z kalwarii i misterium w Wejherowie, miejsc tragedii narodu polskiego, z więzień, aresztów śledczych, jedynego w Polsce więzienia dla matek z dziećmi, domów pogodnej starości, domów opieki społecznej, szpitali, fotografie spod polskich strzech, z ulicy, ze Świętej Góry Grabarki, gdzie są przynoszone krzyże pokutne, by zatknąć je wokół cerkwi oraz z wielu innych miejsc.
 
Fotografik Marian Rynkiewicz jest urzeczony przeszłością w połączeniu z teraźniejszością.
W jego fotografii wielkie misterium dziejów odległych łączy się ze współczesnością.
 
Misteryjne wydarzenia na Wejherowskiej Golgocie – Świętych Górach Kalwarii – twórca wplata w Kalwarię Życia człowieka współczesnego. Zacierają się granice między sakralnym misterium, a życiem człowieka na drogach współczesnej historii.
 
Tematy zawarte w diaporamie są bardzo niepopularne. Kalwaria każdego z nas trwa 365 dni w roku.
Zaprezentowano fotografie ze Wzgórza Wejherowa – Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego ukazują człowieka umęczonego i cierpiącego oraz folklorystyczny i religijny charakter misterium.
Pomimo, że w diaporamie są poruszane bardzo trudne i niepopularne tematy, to można też znaleźć wiele Nadziei.
 
W diaporamie zostały nam przekazane myśli i refleksje na temat człowieczeństwa z Jego własnej, osobistej wędrówki. Autor pokazuje Kalwarię przez pryzmat własnych doświadczeń i przemyśleń – jak i spotkanych ludzi.
Usłyszymy głosy osób doświadczonych życiem ze sporym stażem i bagażem.
 
W diaporamie dostrzega się poszukiwania i pielgrzymowanie w tajemniczy świat dziejów odległych i współczesnego człowieka.
Akcja toczy się na Kaszubach i po rozległych miejscach Polski oraz na Kresach.
Autor zachęca nas do patrzenia Jego oczyma na Kalwarię Życia.
Zobaczymy bardzo osobiste dzieło twórcy, w którym jest głębia zamyślenia nad trudem życia, obok którego jest również Nadzieja.