Kilka ważnych informacji w związku z tym, że jutro w naszej parafii Bierzmowanie.
 
Prosimy o modlitwę za wszystkich tych młodych ludzi, którzy przyjmą z rąk biskupa sakrament umocnienia w wierze.
 
“Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”. (Dz 19, 5-6)