Ogłoszenia parafialne, Niedziela Zesłania Ducha Św. 31. maja 2020

Słowo Abiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego z komentarzem, jak to się ma do naszego życia parafialnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W tym roku jest jak za jak za czasów Jezusa: w Wielki Piątek pod krzyżem było 5 osób i w ten Wielki Piątek tyle mogło być w kościele, a w Zesłanie Ducha św. drzwi Wieczernika otwarły się na oścież i tak się stało w Polsce.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

W związku z tą sugestią biskupa rezygnujemy z prawie wszystkich niedzielnych i powszednich transmisji Mszy św. Zostawiamy tylko jedną Mszę transmitowaną – w niedzielę o 10.00. Zostawiamy również transmisje Szkoły Biblijnej, nabożeństw okresowych, a więc: Mszy w II czwartki do Jana Pawła II z modlitwą o uzdrowienia, Chwały wieczorową porą, uroczystych Mszy św. itp. Oczywiście zostawiamy też Słowo na każdy dzień.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Czyli na nowo obowiązuje przykazanie kościelne uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Przekażcie nieobecnym.

Zaskakujący i budujący jest natomiast fakt, że kiedy wciąż jeszcze obowiązywała dyspensa i nie trzeba było chodzić do kościoła w niedzielę, ale poluzowano restrykcje dotyczące ilości osób w kościołach w ubiegłym tygodniu, już w zeszłą niedzielę na Mszach w naszej parafii było tyle ludzi, ile zwykle przychodzi w niedziele w wakacje. Co znaczy, że nasi parafianie sami, bez przymusu postanowili uczestniczyć we Mszy św., mimo, że nie musieli.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

W naszej parafii już wszystkie wspólnoty wróciły do spotkań w parafii, zwykle hybrydowo – część uczestników przychodzi, a dla pozostałych organizują połączenie na Teemsach, lub Zoomie. Podobnie kurs do Bierzmowania i Małżeństwa. Ruszył również kurs do Chrztu i Bierzmowania dla dorosłych, zapraszamy.

Termin I Komunii św. jest już przełożony na wrzesień, ale wciąż jest aktualna opcja indywidualna. Jest też opcja grupowa – w sobotę 20 VI. Na ten ostatni jest już zapisanych około 10 dzieci, można się na niego dopisywać.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br. , w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

U nas całą pandemię spowiadaliśmy normalnie z zachowaniem norm, ale w związku z tą zachętą biskupa w najbliższym tygodniu codzienne dyżury spowiedzi od 18.00 będą trwały do ostatniego penitenta, albo pierwszego padłego księdza. Kończymy, kiedy nie ma już więcej penitentów.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

W związku z tym u nas na Boże Ciało wracamy do Komunii św. pod dwiema postaciami. Oczywiście pozostanie opcja przyjmowania Komunii św. na rękę dla wszystkich, ale pod jedną postacią.

Mimo ustępowania pandemii pozostawiamy kościół otwarty i Adorację Najśw. Sakramentu od porannej do wieczornej Mszy św. Zapraszamy szczególnie na codzienną Koronkę do Miłosierdzia o 15.00, za którą dzień w dzień można otrzymać odpust zupełny.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

I to jest też kolejna dobra nowina i mimo, że nie będzie jak co roku, cieszymy się, że w ogóle procesja się odbędzie. Będzie zatem procesja po terenie parafialnym. Zrobimy ołtarze w ładnych miejscach. Przynoście kwiatki płatki, a dziewczynki niech szykują białe sukienki.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

Amen. Dołączamy się z całym przekonaniem do tych słów. Niektórzy z wolontariuszy i Służby Zdrowia byli heroiczni.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Pozostałe ogłoszenia:

Wczoraj były święcenia kapłańskie i wyświęconych zostało 20 nowych księży, z których jeden, ks. Marcin Parol przyjdzie do naszej parafii. Jeśli się nic nieoczekiwanego nie stanie, o co się modlimy, będziemy mieli na stałe jednego wikariusza więcej.

W tygodniu:

  • I czwartek: Godzina Święta o 23.00. Zapraszamy szczególnie mężczyzn.
  • I piątek: odwiedzamy chorych ze spowiedzią, Komunią św. i Sakramentem Chorych.
  • I sobota: o 9.00 Msza św. i nabożeństwo pierwszosobotnie.

Za tydzień:

  • Niedziela inwestycyjna
  • Jeszcze raz przypominamy, że kończy się okres wielkanocnej Komunii św.