Ustalenia z Narady Parafialnej 10.10.2021

Na naradzie parafialnej w dniu 10 X 2021 ustaliliśmy następujące kwestie:

 1. Terminarz na bieżący rok:

12 X rozpoczęcie katechez Neokatechumenalnych dla dorosłych i młodzieży

15 X Dzień Dziecka Utraconego

22-24 X Czterdziestogodzinne nabożeństwo z nabożeństwami stanowymi

24 X Odpust parafialny, Msza z bpem o 11.30

30 X Bal Wszystkich Świętych dla dzieci

31 X Niedziela misyjna – zaprosimy kleryków z Seminarium Duchownego

31 X Wieczór ze Świętymi dla młodzieży

5-7 XI Kurs Nowego Życia

5 XII Mikołajki

10-11 XII 24-godzinne uwielbienie z JP2

12 XII Wystawa szopek z Konkursu Szopek

18-19 XII Rekolekcje Adwentowe dla rodziców I Komunijnych

19-21 XII Rekolekcje Adwentowe dla parafii (zaprosimy ks. prof. Bogumiła Gackę).

15 I Festiwal Kolęd

11-13 III Kurs Nowego Życia

18-19 III 24-godzinne uwielbienie z JP2

30 III – 1 IV Rekolekcje Wielkopostne dla szkół

1 IV (wstępny termin) Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji (złożenie aktu 13 V na MB Fatimskiej)

2-3 IV Rekolekcje Wielkopostne dla rodziców dzieci I Komunijnych

3-6 IV Wielkopostne Rekolekcje Parafialne (zaprosimy ks. Mikołaja Kęcika, proboszcza parafii JP2 na Islandii)

14-16 IV Triduum Paschalne, 17-18 IV Wielkanoc

8 V Pierwsze Komunie SP 341

10-12 V wyjazd seniorów i KSA Brańszczyk

15 V Pierwsze Komunie SP 364

22 V Festyn parafialny

27-29 V Kurs Emmaus

29 V Rocznice Pierwszej Komunii Św.

30 V – 13 VI wyjazd KSA i innych seniorów do Jastarni

4 VI spływ

10-11 VI 24-godzinne uwielbienie z JP2

16-19 VI spływ Czarną Hańczą i Raspudą

23-30 VII – wyjazd rodzinny Długopole Zdrój

30 VII – 6 VIII wyjazd rodzinny Bogdanka w Dzianiszu k/Witowa

 • Inne rzeczy, które chcielibyśmy jeszcze dołączyć do kalendarium:

Pielgrzymki parafialne w niezbyt odległe miejsca (np. Święty Krzyż, Jasna Góra, Sokółka, Łagiewniki, Góra św. Anny, Święta Lipka) jednodniowe – raz na miesiąc lub na 2 mce.

? (luty) Wyjazdy zimowe z ministrantami i scholą.

? (luty) Kurs Porozumienia Bez Przemocy

? (marzec) Kurs Alpha dla Młodzieży

? (marzec – kwiecień) Pielgrzymka do Medżugorje

? (sierpień) Wakacyjny wyjazd pod namioty

? Inne wyjazdy

 • Haiti

Po wizycie u nas sióstr z polskiej misji był duży odzew ze strony naszych wierzących. Zebrano ponad 25 tys zł., wiele osób dopytywało się o możliwość wspierania dzieci, żeby mogły chodzić do szkoły, kilka osób chciało wyjechać jako wolontariusze. Na naradzie podjęliśmy zatem decyzję, że zaangażujemy się w pomoc tej polskiej misji na Haiti (misja medyczna, wsparcie edukacji dzieci – z „adopcją dziecka”, pomoc polskiej szkole JP2 na Haiti, wolontariusze z naszej parafii). W związku z tym:

 • Ks. Sławek z Manuelem wyjadą na Haiti na kilka dni, w celu eksploracji i zweryfikowania realnie na miejscu możliwości działania; Ks. Sławek kupi bilet z własnych środków, dla ks. Manuela parafianie zrobią zrzutkę.
 • Utworzone zostanie specjalne subkonto dla Haiti przy koncie Fundacji „Nasza Rodzina”, z którego będziemy kupować na Dominikanie i przesyłać kontenery z lekarstwami dla misji medycznej, oraz robić przelewy Western Union.
 • Poszukamy osób, które mogłyby zaangażować się w działalność organizacyjną wsparcia misji na Haiti. W tę pomoc, w miarę możliwości zaangażowania naszych ludzi, planujemy angażować inne parafie.
 • W dalszej perspektywie, na ile to będzie możliwe, będziemy wysyłać wolontariuszy z naszej parafii.
 • Kwestie finansowe w związku z coraz bliższą perspektywą rozpoczęcia budowy

Ponieważ coraz bardziej zbliża się termin uzyskania pozwolenia na budowę (listopad – grudzień) zadecydowaliśmy o podjęciu w najbliższym czasie następujących działań, mających zintensyfikować pozyskiwanie środków na budowę:

 • Postawienie w kościele dużej szklanej puszki z dobrym zamkiem na cele budowy, którą zrobi jeden z naszych parafian.
 • Podjęcie przez parafian dobrowolnej deklaracji wsparcia finansowego budowy – w trakcie kolędy, lub w ramach odwiedzania parafian przez księży lub wolontariuszy. Na każdy blok ustalilibyśmy po 2 osoby, które co miesiąc będą zbierały zadeklarowane składki.
 • Ks. Sławek będzie odwiedzał osoby wskazane przez parafian, które mogą wspomóc budowę i stać się darczyńcami tego projektu.
 • Zorganizujemy w parafii kurs fundraisingu dla chętnych, którzy następnie zaangażowaliby się w szukanie środków.