Spotkania grup synodalnych

Zapraszamy wszystkich chętnych. Zarówno tych których wiara jest żywa a serce przepełnione troską o Kościół, jak również tych którzy czują się obco czy też poza Kościołem. Jest to przestrzeń modlitwy i słuchania siebie nawzajem, z szacunkiem i otwartością.

Kiedy? W piątek o 19:30 i niedzielę o 16.30.

O czym będziemy rozmawiać?

O SŁUCHANIU

Co utrudnia lub ułatwia usłyszenie twojego głosu w twojej parafii/wspólnocie?

Czy potrafisz określić uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie siebie w parafii/we wspólnocie?

Jak widzisz swoje miejsce w Kościele, czego w nim brakuje albo jakiego duszpasterstwa/wspólnoty szukasz?

O ZABIERANIU GŁOSU

Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym/wspólnocie/społeczeństwie?

Co znaczy bycie dzisiaj Katolikiem? Czy znasz dokumenty Kościoła, zdanie Papieża, Episkopatu w ważnych kwestiach społecznych i etycznych?

O CELEBROWANIU

Czy w twojej wspólnocie jest zauważalna posługa lektora (głoszenie słowa) i akolity (szafarz komunii świętej)?

Czy czujesz się zaproszony(a)/zachęcony(a) do czynnego uczestnictwa w liturgii i pełnienia funkcji liturgicznych?

Jak spostrzegasz ostatni czas pandemii w wymiarze doświadczenia wiary/sakramentów/swojej obecności w życiu Kościoła/parafii?
Czy odczuwasz potrzebę rozwoju duchowego , stałej formacji ?

Przyjdź! Twoje zdanie się liczy!