Synod o synodalności – tematy i zagadnienia

W Parafii św. Jana Pawła II na Bemowie odbyły się dwie tury spotkań konsultacji synodalnych.

Wspólna modlitwa  i słuchanie Ducha Św. podczas spotkań w grudniu 2021r oraz w styczniu 2022r ukazała nam wiele ważnych zagadnień. Poniżej zostało przedstawione krótkie podsumowanie z poruszanych kwestii podczas tych spotkań.

Na pierwszym spotkaniu rozważaliśmy wspólnie co znaczy dla nas „Kościół żywy”.  Wśród różnorodnych wypowiedzi, ukazał się jeden wspólny kierunek tzn. jeżeli ja będę autentyczny, prawdziwy to Kościół będzie żył. Kościół, jak również nasza parafia, będzie żywy jeżeli będziemy autentyczni oraz nasze relacje z innymi będą prawdziwe i owocne.  To nasza codzienność, ciągłe nawracanie się każdego dnia, ciągłe nasycanie się Słowem Bożym  oraz każdy gest w stronę bliźniego jest świadczeniem o miłości Boga, a tym samym ewangelizacją w naszej codzienności. Postawa kapłanów, ich otwartość do świeckich,  jest znakiem żywego Kościoła i bardzo ważnym elementem doświadczania wspólnoty.

Kościół żywy to Kościół zanurzony w problemach/trudach codzienności wiernych. Niosący nadzieję w miejsca trudne i zagubione.

Pojawiły się również głosy, że pomimo wielu wspólnot w JP2, to jednak nie znamy się. Nie wiemy np. czym dana wspólnota charakteryzuję się, jaki ma charyzmat, jaką posługę pełni w parafii. Padł pomysł organizacji wspólnych spotkań  bądź wspólnie realizowanych dzieł, abyśmy wzajemnie mogli się poznać jako bracia/siostry w wierze, ale również ubogacić się różnorodnością darów Ducha Św.

Kolejnym zagadnieniem, które rozważaliśmy na spotkaniach była „Wspólnota”. Spotkania konsultacji synodalnych wykazały głęboką potrzebę zaistnienia w przestrzeni naszej parafii spotkań otwartych, gdzie każdy z parafian będzie mógł  podzielić się radościami/trudami wiary w codzienności. Spotkań, które nie były by skierowane na stricte formację w wierze, a raczej polegały by na wzajemnym wspieraniu się oraz rozważaniu zagadnień wiary w aspekcie naszej codzienności i zmieniającego się wokół nas świata.

Potrzeba takiej wspólnoty pojawiła się zarówno dla ludzi młodych (studentów), jak również dla kobiet czy też rodziców samotnie wychowujących dzieci (np. z uwagi na rozwód, śmierć współmałżonka).  Zarówno z dyskusji na spotkaniach, jak i z ankiet wynikła potrzeba wspólnoty/miejsca dla osób w związkach niesakramentalnych, a także wspólnoty dla osób chorych przewlekle bądź posiadających jednego z członków rodzinny przewlekle chorego czy też z pewnym stopniem niepełnosprawności.

Bardzo wyraźnie też,  ukazała się kwestia otwartości nas chrześcijan na ludzi w bardzo trudnych sytuacjach rodzinnych. Jak ważne jest, aby czuli się oni nadal członkami wspólnoty Kościoła, a nie wykluczonymi, niepasującymi elementami. Choć może nie będą mogli w pełni korzystać z łaski sakramentów, to jednak ważne jest, aby była przestrzeń wsparcia w której będą mogli znaleźć odpowiedzi na swoje pytania/wątpliwości. Jak również, taka przestrzeń, byłaby więzią powstrzymującą ich przed odejściem z Kościoła i pozostania przy wierze chrześcijańskiej oraz w Kościele.

Budowanie wspólnoty to kolejny temat, który był poruszany na spotkaniach. Wzajemnie realizowane dzieła, zaangażowanie w różne posługi w parafii, czy tez spotkania biblijno-kulturalne tj. wspólne wycieczki czy kawiarenka, dają nam przestrzeń gdzie każdy jest ważny, a dary Ducha Św. mogą zostać dobrze wykorzystane dla większej chwały Bożej, jak i do pomocy wzajemnej parafian. Bardzo pozytywne wypowiedzi odnośnie „medialnej strony” parafii wskazały potrzebę zbudowania zespołu ludzi, którzy będą pragnęli ponownie włączyć się w pomoc w prowadzeniu strony www parafii, czy też gazetki parafialnej czy może bloga. Może to być przestrzeń dzielenia się za pomocą słowa pisanego tym wszystkim czym żyje nasza parafia, jak również możemy dzielić się tym jak każdy z nas przeżywa swoją wiarę i tematy z tym związane.

Na tym zakończmy to krótkie podsumowanie tematów/problemów poruszanych na dotychczasowych spotkaniach. Zapraszamy każdego z naszej parafii do wzięcia udziału w kolejnych spotkaniach konsultacji synodalnych. To już niedługo, czyli 27.02.2022 o godz.16:30 oraz 13.03.2022 o godz. 16:30 w salce z ikoną .