Uwielbienie 24h z JP2

Bóg jest pośród Ciebie
So 3, 12-20

“I zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by [ich] przestraszył. Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz – On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, <jak w dniu uroczystego święta>. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. Oto Ja sprawię [zagładę] wszystkim, którzy cię uciskali w owym czasie, a zachowam chromych i wygnanych zgromadzę; i zgotuję z nich chwałę i sławę na całej ziemi, gdzie doznawali zawstydzenia. W owym czasie was przywiodę, w czasie, gdy was zgromadzę; albowiem dam wam imię i chwałę u wszystkich narodów ziemi, gdy odmienię wasz los na waszych oczach – mówi Pan.”

Zanurzmy się w Duchu Świętym. To będzie błogosławiony czas!  

Bóg jest! Bóg żyje!

Zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę Uwielbienia .

24-godzinne Uwielbienie z Janem Pawłem II to inicjatywa modlitewna, która zrodziła się w kontekście pragnienia dziękczynienia Bogu za naszego Świętego i jedności różnych wspólnot warszawskich. Te 24-godzinne uwielbienia mają miejsce od 2020 roku, raz na kwartał, od piątku wieczorem do soboty wieczorem. Prowadzą je rozmaite grupy uwielbieniowe z naszej parafii, oraz z całej Warszawy i okolic, każda z nich po półtorej do dwóch godzin. W trakcie tych uwielbień są również odprawiane Msze święte, jest też możliwość skorzystania, szczególnie wieczorami aż do północy ze spowiedzi i modlitwy wstawienniczej.