Effatha le Mashiah

Wspólnota Effatha le Mashiah – prężnie rozwijająca się wspólnota ludzi chcących ewangelizować i świadczyć swoim życiem o przynależności do Jezusa. Naszą główną misją jest przyprowadzanie do Jezusa ,,Piotrów”, którzy będą służyć, głosić i kochać Jezusa bardziej i lepiej niż my sami (J 1,41-42). Wspólnota zaangażowana jest w rozwój Szkoły Ewangelizacji Effatha. Szkoła Ewangelizacji Effatha rozwija się dzięki współpracy z rodziną Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja. Szkoła Ewangelizacji Effatha w roku 2022 przeprowadziła na terenie Parafii św. Jana Pawła II dwa kursy Nowe Życie i przygotowuje się do przejęcia następnych kursów.

Członkowie wspólnoty chętnie włączają się w ewangelizacyjne wydarzenia parafialne takie jak udział w Strefie Mocy, posługa modlitwą wstawienniczą, czy animacja modlitwy wspólnotowej oraz modlitwy podczas wieczorów uwielbienia. Osobom chcącym włączyć się we wspólnotę Effatha proponuje się formację na podstawie Podręczników formacyjnych opracowanych przez ks. Artura Sepioło, uczestnictwo w kursach Szkół Nowej Ewangelizacji oraz udział w domowych małych grupkach dzielenia (spotkania w poniedziałki lub czwartki). Spotkania wspólnoty odbywają się w każdy wtorek o godzinie 19:15 w salce parafialnej w Parafii Jana Pawła II. W każdy pierwszy wtorek miesiąca wspólnota Effatha gromadzi się na Mszy Świętej, a po niej jest poczęstunek. W kolejne wtorki miesiąca odbywają się spotkania modlitewno-formacyjne. Na spotkaniach wspólnoty są głoszone konferencje na podstawie materiałów formacyjnych lub dzielenie się Słowem Bożym.

Asystentem kościelnym wspólnoty Effatha jest ks. Dariusz Grzywa. Liderem święckim Tymoteusz Kapłan, zaś  Zastępcą lidera Izabela Brzezińska.

 


Uczestnicy i ekipa kursu Nowe Życie w marcu 2022


Uczestnicy i ekipa kursu Nowe Życie w październiku 2022