Projekt kościoła

Parafia św. Jana Pawła II na Bemowie – Warszawa

Projekt kościołaW 2014 roku papież Franciszek wyniósł na ołtarze Jana Pawła II. Kanonizacja papieża Polaka była niezwykłym wydarzeniem. Skłoniło ono Kardynała Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego do podjęcia decyzji o erygowaniu w dzielnicy Warszawa Bemowo nowej parafii misyjnej pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Jest to wyraz wdzięczności Bogu za życie świętego Papieża.

Ważna będzie ta praca duszpasterska, która pozwoli na stworzenie centrum ewangelizacji w bardzo zsekularyzowanym terenie Warszawy. Przede wszystkim chodzi o ludzi oddalonych od Kościoła, którzy żyją w rzeczywistości materialnej i duchowej nędzy.

Architektura obiektów parafialnych będzie we wszystkich szczegółach usiłowała wyrazić harmonię i piękno, ponieważ z pięknem są związane prawda i zbawienie. Potwierdza to Władimir Sołowjow w ten sposób komentując Dostojewskiego: „W swoich przekonaniach nigdy nie oddzielał on prawdy od dobra i piękna. I miał słuszność, bowiem ta trójca żyje tylko poprzez swój związek. Dobro, oddzielone od prawdy i piękna, jest jedynie nieokreślonym uczuciem, bezsilnym porywem, abstrakcyjna prawda stanowi puste słowo, a piękno bez dobra i prawdy jest bożkiem samym dla siebie. […] Oto dlaczego Dostojewski mówił, że piękno zbawi świat”.

Chrystus jest to piękno, które zbawia świat i pragnie dotrzeć do każdego człowieka. Dlatego potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego oraz nowa estetyka sakralna (architektura i malarstwo), które nie są same w sobie celem, lecz środkiem, aby przekazywać piękno Chrystusa. W architekturze i malarstwie nowego kościoła dominuje jednocześnie myśl teologiczna i katechetyczna przemawiająca do człowieka, by wprowadzać go w kontemplację misteriów Chrystusa.
Cały obiekt architektoniczny obejmuje Kościół, „Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II” i dom parafialny.

Kościół

Projekt kościołaW tradycji Kościoła, a zwłaszcza Kościołów Wschodnich, świątynia ma znaczenie mistyczne – odzwierciedla porządek uniwersum: nawa wyobraża ziemię, sklepienie niebo, a absyda łączy te dwie rzeczywistości. Wystrój kościoła pod wezwaniem Św. Jana Pawła II na Bemowie stanowi próbę odzwierciedlenia Boskiego porządku i doświadczenia Boga w „nowej estetyce”, którą proponuje znany architekt włoski Mattia del Prete.

Kościół ten będzie budowany na planie ośmiokąta, nawiązując w ten sposób do starożytnych chrześcijańskich budowli sakralnych, zwłaszcza baptysteriów. Wewnętrzna przestrzeń prezbiterium zostanie symbolicznie wydzielona poprzez koncentrycznie zamontowane panele w partii górnej, pod stropem. Malowidła wykonane na tych panelach o powierzchni ok. 9 m2 każde (łącznie 135 m2) będą otaczać główną przestrzeń kościoła wokół ołtarza stanowiąc dalekie echo ikonostasu.

Świątynia będzie stwarzała doskonały klimat do kontemplacji. Jest to współczesna realizacja malarska, nawiązująca wprost do kanonicznych form malarstwa ikonowego. W centrum umieszczona będzie tzw. Korona Misteryjna, składająca się z ikony Chrystusa Pantokratora i 14 innych ikon, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i Maryi – od Zwiastowania aż po Wniebowstąpienie Jezusa i Zaśnięcie Matki Bożej. Wizerunkowi Chrystusa Pantokratora towarzyszy cytat zapisany na stronicy otwartej księgi Ewangelii: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół – niebawem przyjdę”.
Korona Misteryjna opiera się na kanonie ikonograficznym Kościoła Wschodniego, będąc mostem łączącym sztukę Wschodu i Zachodu. Taka Korona Misteryjna, zachowując charakter kanonu wschodniego, w swojej innowacyjności sięga także do malarstwa Picassa, Braque’a i Matisse’a.

Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II.

Projekt kościołaRodzące się Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II ma za zadanie promować, inicjować oraz wspierać działania podkreślające wartość życia i rodziny. Powstaje by pracować nad rozwiązaniami, które stworzą przyjazne warunki dla rodzin w wypełnieniu jej naturalnych funkcji.
Zmiany cywilizacyjne, jakie zachodzą na świecie dotykają coraz boleśniej nasz kraj i polskie społeczeństwo. Aborcja, rozwody, dyskusja nad zrównaniem związków partnerskich czy eutanazją, przetaczają się przez media i debatę społeczno – polityczną.

Wspierając i organizując duszpasterstwo na rzecz życia i rodziny Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II chce wspierać wartości rodziny i kształtować kulturę i cywilizację, opartą na szacunku dla godności człowieka, wspartą cnotami i zasadami wypływającymi z chrześcijaństwa.
Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II będzie opierać się na wolontariuszach: młodzieży i rodzinie. Dla małżeństw, które przeżywają kryzys będziemy organizować warsztaty, które są prowadzone przez rodziny dojrzałe w wierze. Organizowane będą kursy dla młodych matek, aby im pomagać i wspierać w pierwszych krokach macierzyństwa. Również będziemy proponować kursy kulinarne dla młodych żon. Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II będzie ośrodkiem, w którym można znaleźć pomoc dla dzieci: opiekunki dla dzieci dla odciążenia rodziców, korepetycje dla dzieci mające trudności z nauką.

W Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II rodzi się też program „Świetlica JP2”. Chodzi o stworzenie miejsca, w którym dzieci po szkole będą mogły spędzić miło czas w przyjaznej domowej atmosferze, a przy tym będą mogły rozwijać swoje zainteresowania i co bardzo ważne, a może i najważniejsze – odrabiać prace domowe w niedługim czasie po zajęciach lekcyjnych. Odpowiednia pomoc ukierunkowana na indywidualne potrzeby każdego dziecka jest ważnym elementem w procesie systematycznego i efektywnego przyswajania świeżo zdobywanej wiedzy. Centrum zapewni kompetentną opiekę dzieciom i pomoc w odrabianiu pracy domowej oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki samodzielnej i w grupie.

Centrum Rodziny im. Św. Jana Pawła II będzie ofiarowało porady prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz poradnię psychologiczną osobom, małżeństwom, rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowywaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy. Będą też możliwe konsultacje z zakresu alkoholizmu, narkomanii oraz innych uzależnień.

W Centrum Rodziny znajdą również miejsce ludzie starsi, którzy mogą w miarę swoich sił włączyć się czynnie w życie parafii oraz tacy, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.