Wolontariat – Волонтерство

Aktualnie potrzebujemy osób, które mogłyby się włączyć w organizację Kawiarenki Sąsiedzkiej (wypiek ciast, dyżury w kawiarence w dni, w które działa) oraz osób do opieki nad dziećmi w dni, kiedy prowadzone są lekcje języka polskiego dla osób z Ukrainy. Są to przeważnie kobiety, które nie mają możliwości przyjścia na lekcje bez swoich dzieci.

Zgłaszajcie również, jeśli możecie udostępnić swoje mieszkanie lub pokój dla osób potrzebujących.

Jeśli chcesz w jakiś sposób włączyć się w działania pomocowe w naszej parafii, napisz parafia.bemowo@gmail.com

Наразі потрібні люди, які могли б долучитися до організації «Сусідського кафе» (випікання тортів, чергування в кав’ярні в робочі дні) та люди, які б доглядали за дітьми в дні, коли для вихідців з України проводяться уроки польської мови. Це переважно жінки, які не можуть відвідувати уроки без дітей.

Також повідомте, чи можете ви зробити свою квартиру чи кімнату доступною для потребуючих.

Якщо ви хочете якимось чином долучитися до допомоги нашій парафії, пишіть на адресу parafia.bemowo@gmail.com