Dzień Papieski – list Konferencji Episkopatu Polski

8 X 2017 roku będziemy obchodzili w Kościele w Polsce XVII Dzień Papieski.
Dzięki darczyńcom już cztery tysiące młodych ludzi mogło z powodzeniem ukończyć studia na najlepszych polskich uczelniach. Ufamy, że tegoroczna kwesta pozwoli na kontynuowanie stypendiów i pokrycie kosztów formacyjnych obozów wakacyjnych dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Takich stypendystów jest obecnie około dwa tysiące. Ofiarność każdego darczyńcy otwiera przed tymi młodymi ludźmi zachwycające horyzonty nadziei – czytamy w liście Konferencji Episkopatu Polski wydanym z tej okazji.
W załączeniu cały tekst listu.
U nas odpust św. Jana Pawła II 22 X 2017 r. Główne uroczystości o 11.30. Zapraszamy!IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ-1 IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ-2 IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ-3