Bierzmowanie

bierzmowanieCzym jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie to sakrament, w którym ochrzczony otrzymuje pełnię darów Ducha Świętego i umocnienie do wyznawania wiary. Jest dopełnieniem sakramentu chrztu. Ponieważ w naszym, katolickim Kościele chrzcimy w większości dzieci, to po dojściu do wieku samodzielności wierzący po odpowiednim przygotowaniu powinien osobistym aktem wiary przyjąć Jezusa jako swojego Pana i wyznać to publicznie, oraz otrzymać dar Ducha Świętego.

Co daje sakrament Bierzmowania?

Daje łaskę Ducha św. do wyznawania wiary i otwartość na Jego dary, służące budowaniu wspólnoty Kościoła. Aby te dary mogły wzrastać i przynosić owoce, potrzebne jest życie w łasce Boga, głęboka jedność z Jezusem i modlitwa.

Jak przyjąć sakrament Bierzmowania?

W naszej parafii odbywa się cyklicznie przygotowanie młodzieży do tego sakramentu. Obejmuje ono młodzież klas ósmych szkoły podstawowej  i 3 gimnazjum i odbywa się trójfazowo. W fazie wstępnej kandydat do Bierzmowania, zwany skrótowo bierzmantem otrzymuje indeks i uczestniczy w ogólnych spotkaniach i rekolekcjach w parafii, lub na wyjeździe, które są różnie punktowane. W zajęciach I fazy uczestniczy się indywidualnie, w związku z czym zgromadzenie właściwej ilości punktów może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Niezależnie od tego, jak długo to trwało, po uzbieraniu właściwej ilości punktów bierzmant zostaje przyjęty do drugiej fazy, która odbywa się w grupach z udziałem animatorów i trwa 4-6 miesięcy. Po zakończeniu tej fazy następuje bezpośrednie przygotowanie liturgiczne do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Całość przygotowania może zatem trwać od 8 miesięcy do kilku lat, w zależności od osobistego zaangażowania bierzmanta. Młodzież uczestnicząca we wspólnotach formacyjnych (RŚŻ, neokatechumenat, Odnowa, SNE i inne) może ubiegać się o zarówno o indywidualny tok przygotowania, jak i wcześniejsze przyjęcie sakramentu Bierzmowania.

Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament Bierzmowania, zapraszamy do kancelarii, gdyż każdą sytuację traktujemy indywidualnie i staramy się wyjść naprzeciw możliwościom przygotowania związanymi z wykonywaną pracą, czy zajęciami na studiach, czy też, jeśli nie mamy możliwości uzgodnienia możliwości przygotowania w naszej parafii, informujemy o sposobach i miejscach przygotowania do tego sakramentu w Warszawie.