Sakrament Pokuty i Pojednania Spowiedź Święta

rembr_syn_ma2

Czym jest Sakrament Pokuty i Pojednania?
Jest sakramentem pojednania ze wspólnotą Kościoła, jako organizmem Chrystusa i Jego żywą obecnością. Jednocześnie jest pieczęcią przebaczenia grzechów. Po popełnieniu ciężkiego nawet grzechu można, jak uczy Pismo św., otrzymać przebaczenie grzechów od Boga na drodze aktu skruchy i pokuty, ale by wrócić do pełnej jedności z Kościołem, potrzebne jest pojednanie sakramentalne. W tym celu w starożytnym Kościele wyznawano swoje grzechy publicznie przed rozpoczęciem nabożeństwa, a w naszych czasach ze względów praktycznych i duszpasterskich (duże zgromadzenia i brak czasu, oraz możliwość zgorszeń) przyjęło się wyznawać grzechy przed pojedynczym delegatem Kościoła, którym jest uprawniony prezbiter – w naszej parafii wszyscy duszpasterze mają taką delegację od biskupa.
Co daje Sakrament Pokuty i Pojednania?
Pokuta i pojednanie to inaczej sakrament nawrócenia, w którym Bóg przebaczając nam grzechy odradza w nas życie według łaski. Możemy tak najpełniej doświadczyć miłosierdzia Bożego. Wraz z przebaczeniem grzechów udzielany jest dar pokoju na nasze życie.

Jak przyjąć Sakrament Pokuty i Pojednania?

Spowiedź w naszym kościele jest możliwa w dni powszednie od 18:00 do 19:00 (w piątki od 18:00-20:00),  a w niedziele podczas każdej Mszy Świętej.

Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty podczas wieczornych piątkowych adoracji trwających do 20.00.
Pierwszopiątkowa spowiedź dla dzieci od 17.00, a dla dorosłych od 18:00.

Chorych można do spowiedzi zgłaszać w kancelarii lub bezpośrednio duszpasterzom.