Duszpasterze

xsaKSIĄDZ SŁAWOMIR ABRAMOWSKI
PROBOSZCZ
Jestem wierzący, bo wierzę w Boga który jest najpozytywniejszą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem i który nigdy o mnie nie myślał źle i nie osądził (choć było za co, oj było!…), ale zawsze starał się, na miarę mojego zaufania Jemu, moje życie uczynić lepszym, szczęśliwszym i piękniejszym. Jestem chrześcijaninem, bo to Mesjasz Jezus przyprowadził mnie do Ojca i daje Ducha, dzięki któremu mogę żyć pełnią życia i spontanicznie czasem zrobić coś dobrego dla innych. Jestem katolikiem, bo to Kościół Powszechny skontaktował mnie z Jezusem, a moja wspólnota zawsze była dla mnie jak kochająca bezwarunkowo matka. Jestem księdzem, bo ci, co chcą coś pięknego w życiu osiągnąć, potrzebują brata i trenera. Jestem misjonarzem, bo lubię ludzi i chciałbym, żeby jak najliczniejszym z nich też się w życiu udało.

Data urodzenia: 27.09.1965

Miejsce urodzenia: Warszawa

od 1984 – uczestnik Drogi Neokatechumenalnej, wspólnota 1 Marysin w Warszawie,

1985 – 1991 studia na Warszawskiej Akademii Medycznej,

1991 – 1993 praca lekarska w klinikach kardiologii Szpitala Grochowskiego i toksykologii CLO i Szpitala Praskiego w Warszawie,

1993 – 1998 studia i formacja w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie, święcenia kapłańskie 30.05.1998,

1998 – 2002 posługa duszpasterska: wikariusz w parafii św. Tomasza w Warszawie,

2002 – 2014 posługa misyjna w Izraelu i Palestynie w ramach Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy: organizator i pierwszy duszpasterz ośrodków katolickich i parafii w: Latrun, Aszdodzie, Hajfie, Tyberiadzie, Nazaret Illit, Eilacie, Aradzie, Mitzpe Ramon.

2003 – stopień doktora teologii biblijnej za rozprawę „Nowe Przymierze u Deutero – Izajasza”,

2014 – od 16 czerwca 2014 duszpasterz powstającej parafii Jana Pawła II na Bemowie w Warszawie.


 

KSIĄDZ DARIUSZ GRZYWA
WIKARIUSZ

Pan Bóg pozwolił mi znaleźć moje miejsce w Kościele oraz pomagał i nadal pomaga wzrastać we wierze na Drodze Neokatechumenalnej.

Data urodzenia: 07.01.1986 r.

Miejsce urodzenia: Kraków

Po maturze, w 2005 roku, wstąpiłem do seminarium misyjnego Redemptoris Mater w Warszawie. Święcenia prezbiteratu otrzymałem w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela dnia 25.05.2013 r. z rąk JE Kard. Kazimierza Nycza .

W latach 2013-2017 byłem wikariuszem w parafii św. Zygmunta w Warszawie, gdzie m.in, byłem katechetą w XXII Liceum Ogólnokształcącym im. Jose Marti.

W parafii św. Jana Pawła II jestem od sierpnia 2017 r.


KSIĄDZ KRZYSZTOF WAŻYŃSKI
WIKARIUSZ

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”
(1Kor 9,16)

Urodziłem się 17 grudnia 1974 roku w Warszawie. Choć ochrzczony zostałem u Księży Zmartwychwstańców na Chełmskiej, to następne ćwierć wieku mieszkałem z rodzicami na Jelonkach.

W 1998 roku rozpocząłem formację chrześcijańską na Drodze Neokatechumenalnej u Ojców Paulinów na ul. Długiej. Zanim w 2011 roku wstąpiłem do seminarium, pracowałem jako szef Działu Informatyki w dużej spółce budowlanej.

Praktykę po święceniach diakonatu odbywałem w Parafii Dobrego Pasterza na  Woli. Święcenia prezbiteratu otrzymałem w maju 2019 roku i przez pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej byłem wikariuszem w parafii Św. Anny w Piasecznie, gdzie m.in. byłem katechetą w IV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego.

W naszej parafii jestem od sierpnia 2023 roku. 


KSIĄDZ PIOTR KACZMAROWSKI

Moje imię Piotr znaczy skała, ale też kamień. O kamień można się potknąć, ale też można go podnieść, ociosać i użyć do budowy. Jak widać Bóg używa mnie do budowania swego Kościoła. 

Data urodzenia: 23.06.1953

Miejsce urodzenia: Poznań

Ochrzczony zostałem 02.08.1953. Wychowany zostałem w rodzinie katolickiej.

Z wykształcenia jestem technologiem drewna. Pracowałem w tym zawodzie kilka lat.

Od 1978 roku moje życie związane jest z Drogą Neokatechumenalną.

Od 1981 r. biorę czynny udział w ewangelizacji.

W 1983 r. Pan Bóg powołał mnie do pełnego oddania się temu dziełu jako katechista wędrowny. Ewangelizowałem w Polsce w latach 1983-1990; w Rosji w latach 1991-1993; na Litwie i Białorusi w latach 1994-1996.

W 1997 r. Pan Bóg powołał mnie do kapłaństwa – wstąpiłem do seminarium Redemptoris Mater w Warszawie – wyświęcony zostałem 25.05.2002.

W latach 2002-2007 byłem wikariuszem w parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Piastowie.

Później ewangelizowałem: w Rosji w 2007/2008, w Niemczech w latach 2008-2013 i w Mozambiku w latach 2014-2018.

Od października 2018 posługuję w parafii św. Jana Pawła II w Warszawie.


KSIĄDZ LESZEK PLISZKA (1984, 2016)
Pomoc duszpasterska