Odpust parafialny św. Jana Pawła II – program

PROGRAM OBCHODÓW ODPUSTU ŚW. JANA PAWŁA II W NASZEJ PARAFII

 

Piątek, 19. października

 

15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i początek 40-godzinnego nabożeństwa

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 Adoracja w ciszy

17.45 Różaniec dziecięcy (tajemnice światła)

18.30 Eucharystia

19.10 Różaniec

19.45 Czuwanie z uwielbieniem prowadzone przez scholę ze Wspólnoty Effatha leMasiah i „21”

21.15 Apel Jasnogórski

21.30 Różaniec i modlitwa uniżenia prowadzona przez Mężczyzn JP2

23.00 Adoracja w ciszy

 

Sobota, 20. października

6.30 Godzinki

7.00 Eucharystia

8.00 Różaniec (tajemnice radosne)

8.30 Adoracja w ciszy

10.00 Różaniec światła, adoracja i skupienie prowadzone przez Klub Symeona i Anny

14.30 Różaniec (tajemnice bolesne)

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 Adoracja w ciszy

17.00 Różaniec (tajemnice chwalebne) i Litania do Jana Pawła II

17.30 Konferencja – ks. Sławomir Abramowski

18.30 Eucharystia

19.30 Czuwanie z uwielbieniem prowadzone przez scholę „19”

21.00 Apel Jasnogórski, po nim adoracja w ciszy

 

Niedziela, 21. października

 

8.00 Godzinki

8.30 Zakończenie adoracji i Eucharystia

10.00 Eucharystia

11.30 Eucharystia

13.00 Eucharystia

17.30 Eucharystia dla Bierzmantów

17.45 Różaniec (tajemnice Chwalebne) w Domu Parafialnym

18.15 Konferencja – ks. Krystian Chmielewski

19.00 Eucharystia odpustowa, której przewodniczy ks. Bp. Michał Janocha. Po Mszy dziękczynne Te Deum, Litania do św. Jana Pawła II i błogosławieństwo relikwiami

21.00 Eucharystia