Poszukujemy wolontariuszy

Fundacja Nasza Rodzina, działająca przy naszej Parafii św. Jana Pawła II, szuka wolontariuszy do prowadzenia projektów.

Celem i misją Fundacji Nasza Rodzina jest realizacja projektów: 
  • wspierających rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej: w planach mamy utworzenie Klubu Abstynenta, którego celem będzie wspieranie rodzin w wychodzeniu z tego trudnego nałogu
  • integrujących społeczność lokalną, krzewienie idei pomocy bliźnim, wsparcie osób starszych: realizowaliśmy Kawiarenkę Sąsiedzką w zeszłym roku oraz współorganizowaliśmy Piknik Parafialny
  • rozwijających zainteresowania dzieci, młodzieży: naszym flagowym projektem jest Stop Hate Smart Game, który ma na celu zapobiegać uzależnieniom dzieci od gier komputerowych.
Kogo szukamy: 
  • osób które mają czas wolny, albo czas który chcą poświęcić innym 🙂
  • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów np. z Urzędu miasta
Chętnych prosimy o kontakt: