Katechezy dla dorosłych i młodzieży

W naszej parafii już 2 października zaczynają się katechezy neokatechumenalne dla młodzieży i dorosłych. Po raz kolejny będziemy mieli okazję słuchać żywego Słowa Bożego  głoszonego w naszym kościele przez świeckich, ludzi jak my. Zapraszamy na nie wszystkich – tych, którzy czują się źle, którzy przeżywają kryzys w swoim życiu, którzy zagubili jego sens i tych, którzy chcą pogłębienia swojej wiary i przeżycia głębokiego spotkania z Jezusem Chrystusem, który wie co się w człowieku kryje i zna wszystkie nasze rany i słabości, radości i nadzieje. To wyjątkowa okazja, żeby na nowo przylgnąć do Jezusa we wspólnocie chrześcijańskiej, w której nikt nie jest wykluczony i do każdego Bóg zwraca się po imieniu. Nie zmarnujmy tej szansy,którą Bóg daje, by ratować i odnowić nasze życie.

Katechezy będą się odbywały w poniedziałki i czwartki o 19.15 w naszej kaplicy. W razie potrzeby będzie zapewniona opieka dla dzieci, tak by w katechezach mogły uczestniczyć całe rodziny. 

Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi! – tak wołał św. Jan Paweł II. Teraz Chrystus szuka Ciebie. On przychodzi do Ciebie!