33dniowe rekolekcje

W naszej parafii co roku odbywają się 33dniowe rekolekcje Maryjne. Pierwsze miejsce miały podczas pandemii w 2020 roku. Akt zawierzenia Maryi złożyło wtedy w grudniu około 50 osób. Druga edycja miała miejsce przed beatyfikacją bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego i bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej w lecie 2021 roku. Skończyła się złożeniem aktu zawierzenia we wrześniu. Oprócz osób, które odnowiły swoje zawierzenie Maryi, do aktu przystąpiło kolejnych 50 osób.

Kolejną edycję rekolekcji planowaliśmy na jesień 2022, ale ponieważ chcieliśmy aby ta edycja była adresowana szczególnie do mężczyzn, rozpocznie się ona w lutym 2023 z Aktem Zawierzenia na Uroczystość Zwiastowania.