Klub Symeona i Anny

Jan Paweł II: „Starzenie się nie jest złem któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć.”
Klub Symeona i Anny to wspólnota ludzi starszych, którzy chcą wspólnie się modlić, tworzyć środowisko ludzi wierzących, pogłębiać swoją wiedzę religijną oraz przeciwdziałać samotności i wspierać się w trudnych sytuacjach.

Pragniemy świadomie włączać się w życie kościoła powszechnego i życie naszej parafii. Wzorem i przewodnikiem jest dla nas patron parafii św. Jan Paweł II, który pokazał nam jak pięknie się starzeć nie rezygnując z aktywności do końca życia i chwalić Boga za wszystko co od Niego otrzymujemy.

W świetle nauczania św. JP II chcemy znaleźć sens życia. Cel ten realizujemy przez: – modlitwę za kościół, za parafię i w zgłaszanych intencjach – uczestniczenie w nabożeństwach i uroczystościach parafialnych – cotygodniowe spotkania formacyjne – wyjazdy na dni skupienia w maju i wrześniu, 2-tygodniowy wypoczynek z Bogiem w czerwcu oraz okazjonalnie pielgrzymki.

Spotykamy się co tydzień, w każdy wtorek na mszy św. o godz. 9.00 a potem o godz. 10:00 w salce przy kaplicy.

Spotkanie zaczynamy modlitwą do Jana Pawła II. Po głównym temacie jest czas na rozmowę o sprawach bieżących, potem modlimy się w różnych intencjach i kończymy modlitwą Anioł Pański

Tematami spotkań są: konferencje na tematy biblijne połączone z dyskusją , zgłaszane tematy dotyczące życia wiarą oraz dzielenie się ciekawą lekturą.

Na spotkania klubu Symeona i Anny zapraszamy wszystkich seniorów, spotkania są otwarte. Czekamy na Ciebie w każdy wtorek o godz.10:00.
Przyjdź, dołącz do nas!
Opiekun wspólnoty: Ks. Proboszcz Sławomir Abramowski