Obszar

Granica parafii od strony północnej przebiega ul. gen. Stanisława Maczka od skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich, dalej w kierunku południowym ul. Lucjana Rudnickiego i ul. Obrońców Tobruku, później wzdłuż ogródków działkowych do ul. Obrońców Grodna. Od strony wschodniej (w kierunku południowym) granica przebiega: al. Obrońców Grodna i ul. Radiową do skrzyżowania z ul. Rosy Bailly. Od strony zachodniej wiedzie wzdłuż ul. Rosy Bailly do ul. Widawskiej, a dalej ul. Mieczysława Wolfkego do ul. Powstańców Śląskich.

Do parafii należą następujące ulice:

  • ul. Księcia Bolesława: 1/3, 1a, 5a, 5b, 5c, 6 ,7 ,7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f;
  • ul. Obrońców Tobruku: 18, 18 a, 18b, 18c, 18d, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 21, 21a, 21b, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,31a, 31b, 31c, 32, 34, 36, 38;
  • ul. Omańczyka: 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28;
  • ul. Widawska 1,2,3,5,7,9,11, 19, 21, 23, 25, 27;
  • ul. Rosy Bailly: 1, 1a, 1b, 1c, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;
  • ul. Oławska: 1, 3, 3a, 5;
  • ul. Powstańców Śląskich: 122, 124, 126, 126a, 128;
  • ogródki działkowe przy ul. gen. Stanisława Maczka oraz przy ul. ul. Mieczysława Wolfkego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12a, 12b,  14, 16, 18, 20.