Numery kont

Wsparcie finansowe różnych działań naszej parafii

Pomoc dla przebywających w naszej parafii uchodźców z Ukrainy:
– konto Fundacji Nasza Rodzina 02 1020 1185 0000 4902 0324 1536 z dopiskiem “wsparcie dla uchodźców z Ukrainy”

Pomoc dla polskiej misji sióstr Felicjanek na Haiti: Fundacja Nasza Rodzina, 58 1020 1185 0000 4002 0324 1551

Pomoc dla ubogich i potrzebujących z naszej wspólnoty parafialnej:– puszka przy wyjściu z kościoła

Wsparcie finansowe budowy kościoła:– numer konta 92 2490 0005 0000 4600 7020 0095 z dopiskiem ” darowizna na cele kultu religijnego”
– “Niedziela inwestycyjna” – każda pierwsza niedziela miesiąca
– szklana puszka przy wyjściu z kościoła

Wszelkie inne wpłaty na rzecz parafii: 57 2490 0005 0000 4530 1883 4419

Można też przekazać 1% swojego podatku na działalność pożytku publicznego naszej Parafii. KRS 0000320750 z dopiskiem “na cele parafii JP2”