Małżeństwo

malzenstwoSakrament małżeństwa jest przymierzem kobiety i mężczyzny, łączących się ze sobą przed Bogiem i stwarząjących w ten sposób wyłączną wspólnotę życia. W Kościele katolickim małżeństwo jest nierozerwalne. Należy być do niego dobrze przygotowanym.
W naszej parafii cyklicznie odbywa się kurs dla narzeczonych. Informacje na stronie www i na fb oraz w ogłoszeniach w Kościele.
O szczegóły można pytać naszych duszpasterzy.

Procedury przedślubne można uruchomić w jednej z parafii, do której należą narzeczeni. Jeśli ślub ma się odbyć poza naszą parafią, można otrzymać zgodę na przeprowadzenie formalności w innej parafii lub przeprowadzić całość u nas i otrzymać licencję na ślub
w innym kościele.

Do ślubu kościelnego należy dostarczyć metrykę chrztu (z adnotacją – do ślubu kościelnego i zawierającą informację o bierzmowaniu, nie starszą niż 3 miesiące i ważną jeszcze w dniu planowanego ślubu), dokument z USC zaświadcząjący o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, potwierdzenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego oraz dane świadków. Narzeczeni powinni umówić się na spotkanie w kancelarii i przyjść na spisanie protokołu przedmałżeńskiego z ważnymi metrykami chrzcielnymi.W czasie tego spotkania zostaną poinformowani także o zapowiedziach i będą mogli porozmawiać o przebiegu liturgii.

Osoby związane dotąd tylko kontraktem cywilnym (USC) zapraszamy do kancelarii, gdzie wyjaśnimy w jaki sposób przygotować się do ślubu kościelnego.