Klub Symeona i Anny

Duszpasterstwo ludzi starszych w naszej parafii powstało w listopadzie 2016 roku jako Zespół Trzeciego Wieku. Na drugim spotkaniu przyjęliśmy nazwę naszego zespołu: „Klub Symeona i Anny”. Tę nazwę wybraliśmy, ponieważ Symeon i Anna to ludzie starsi, którzy w Świątyni Jerozolimskiej czekali na przyjście Zbawiciela. Słyszymy o nich zawsze w ewangelii dnia 2 stycznia, gdy Maryja z Józefem przynoszą małego Jezusa do Świątyni Jerozolimskiej. Symeon dziękuje Bogu za to, że może spokojnie umrzeć bo ujrzał Mesjasza. Anna jest pierwszą w historii osobą głoszącą wieść o narodzeniu Chrystusa.
 
Klub nasz ma charakter modlitewno-towarzyski. Spotykamy się raz w tygodniu, w salce przy kościele. Towarzyszy nam ks. Sławek. Na początku spotkania odmawiamy jutrznię, następnie słuchamy konferencji ks. Sławka i rozmawiamy na jej temat oraz omawiamy bieżące sprawy organizacyjne. Spotkanie kończymy modlitwą Anioł Pański. Staramy się o urozmaicenie naszych spotkań, aby każdy znalazł to, co go najbardziej interesuje.
Przykładem dla nas jest nasz patron Św. Jan Paweł II, który pokazał nam jak pięknie się starzeć, służąc do końca życia Bogu i ludziom.
 
Staramy włączać się w życie parafii. W maju 2017 roku na Pikniku Papieskim zorganizowaliśmy kawiarenkę, w której sprzedawaliśmy upieczone przez nas ciasta. Dochód został przeznaczony na dofinansowanie parafialnych wakacji dla rodzin z dziećmi. W drugą niedzielę czerwca zaprosiliśmy siostrę Agnieszkę ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która wygłosiła w naszym kościele prelekcję p.t. Aniołowie Dobrej Nowiny. Począwszy od grudnia 2016 roku do grudnia 2017 roku zorganizowaliśmy sześć Dni Skupienia dla Ludzi Starszych. Taki dzień skupienia zaczyna się od modlitwy jutrznią, potem jest konferencja kapłana, Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi, Msza Święta, rozmowy przy herbacie, dzielenie się życiem. Od lutego 2018 roku włączamy się w przygotowanie modlitw na Msze Święte za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II.
 
Jako cel pracy stawiamy sobie integrację i aktywizowanie ludzi starszych w naszej parafii. Chcemy dotrzeć do tych parafian, którym wychodzenie z domu sprawia trudność. Chcemy się wspierać, podejmować różne działania towarzyskie i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Pragniemy wspólnie się modlić, pogłębiać swoją wiedzę religijną, utworzyć środowisko, w którym będziemy dobrze się czuli. Organizujemy pomoc dla tych ludzi starszych, którzy mają trudności w sprawach dnia codziennego. Włączamy się w odwiedzanie osób starszych naszej parafii w ich domach.
 
Jest nas grupa osób zaangażowanych i cieszymy się, gdy dołączają następni. Zapraszamy wszystkich starszych parafian do przychodzenia na spotkania w każdy wtorek o godzinie10-tej. Spotkania odbywają się w salce przy kościele.
 
Babcia Hania